ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

про виконання поліграфічних сервісів (виготовлення продукції)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ та ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1 Цей Договір носить характер публічної оферти, тобто відповідно до статей 633, 641 та 655 Цивільного кодексу України містить усі істотні умови щодо використання поліграфічних сервісів за замовленням дистанційним способом з використанням електронного сервісу онлайн-платформи «АРТ-ПРЕС» і його умови однакові для всіх Замовників незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа - підприємець)», та за правовими наслідками прирівнюється до договору, укладеного в письмовій формі й відповідно до чинного законодавства України він має належну юридичну силу.

1.2 Терміни, які вживаються у цьому Договорі та їх значення:

  • «Публічний договір (оферта)» – публічна пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній/юридичній особі, укласти з ним Публічний договір про доручення виконання поліграфічних сервісів на умовах, що містяться в цьому Договорі, зважаючи на всі додатки;
  • «Замовник» – будь-яка фізична або юридична особа, авторизована (зареєстрована) на веб-сторінці електронного сервісу онлайн-платформи «АРТ-ПРЕС» за веб-адресою: https://art-press.com.ua/ з відкриттям електронного кабінету Замовника в функціональній системі Сайту, а також особа, яка здійснила за допомогою Сайту Замовлення поліграфічних сервісів (послуг).
  • «Виконавець» – особа, яка авторизована (зареєстрована) на веб-сторінці електронного сервісу онлайн-платформи «АРТ-ПРЕС» за веб-адресою: https://art-press.com.ua/ та здійснює обробку і виконання заявок і доручень на виконання поліграфічних сервісів (послуг) за Договором;
  • «Сайт» – веб-сторінка електронного сервісу онлайн-платформи «АРТ-ПРЕС» за веб-адресою: https://art-press.com.ua/, що представляє собою комунікаційну платформу для представлення поліграфічних сервісів та доручення Виконавцю за заявкою Замовника здійснення замовлення таких сервісів.
  • «Акцепт» – повне і беззаперечне прийняття Замовником умов цього публічного Договору, що здійснюється за допомогою оформлення заявки натисканням на посилання «замовити», «замовити в один клік», «оформлення замовлення» у кошику та отримання поліграфічних сервісів в порядку передбаченому даним Договором за вказаними цінами, а також згода з умовами оплати і доставки;
  • «Продукція» – види продукції, що представлені на веб-сторінці онлайн-платформи «АРТ-ПРЕС» та виготовляється або поліпшується (доповнюється) за допомогою поліграфічних сервісів;
  • «Замовлення» – вибір Замовником окремих позицій продукції/товарів представлених на веб-сторінці електронного сервісу онлайн-платформи «АРТ-ПРЕС» і зазначення їх Замовником при розміщенні електронної заявки шляхом натискання на посилання «замовити», «замовити в один клік», «оформлення замовлення» у кошику та проведенні оплати;
  • «Менеджер Сайту» – особа, яка виконує функції адміністрування електронних сервісів онлайн-платформи «АРТ-ПРЕС», в т.ч. забезпечує реєстрацію Виконавця і Замовника, а також роботу особистого електронного кабінету на Сайті;
  • «Авторизація Сторони» – це проходження реєстрації із заповненням форми реєстрації та створення особистого електронного кабінету Виконавця або Замовника в функціональній системі Сайту, з ідентифікатором, який генерується самостійно особою під час реєстрації та за допомогою якого надалі здійснюється обробка та виконання Замовлень за заявками на поліграфічні сервіси. Кабінетом клієнта може користуватися тільки одна особа, передача даних для доступу до свого кабінету іншій особі не допускається;
  • «Персональні дані» – це відомості, інформація чи сукупність відомостей, які прямо чи опосередковано відносяться до певної особи, яка за їх допомогою ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.3 Цей текст є угодою між Замовником поліграфічних сервісів, яким є будь-яка фізична або юридична особа, яка авторизована (зареєстрована) на веб-сторінці електронного сервісу онлайн-платформи «АРТ-ПРЕС» (надалі - «сайту») та Виконавцем, яким є Фізична особа - підприємець Навоєнко Ніна Петрівна, та визначає умови доручення Виконавцю за заявкою Замовника виконання поліграфічних сервісів на виготовлення продукції та здійснення оплати вартості останніх Замовником.

1.4 Замовник та Виконавець надалі за текстом разом іменуються «Сторони», а кожен окремо «Сторона».

1.5 Замовник, що оформлює заявку на поліграфічні сервіси за допомогою електронного сервісу онлайн-платформи «АРТ-ПРЕС» - вважається таким, що приймає та повністю згодний із даним Договором та приймає умови і порядок оформлення замовлення, оплати поліграфічних сервісів, доставки товару і несе відповідальність за невиконання умов даного договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Відповідно до умов цього Договору Замовник за допомогою електронних сервісів Сайту здійснює вибір Продукції (товарів), що виготовляються або поліпшуються за допомогою поліграфічних сервісів та доручає Виконавцю виконання такої заявки, й зобов’язується оплатити повну вартість Замовлення, а Виконавець зобов’язується забезпечити виконання обсягів замовлення поліграфічних сервісів та передати готову Продукцію Замовнику або його уповноваженому представнику в порядку та на умовах, передбачених цим Договором та положеннями чинного законодавства України.

2.2. Цей Публічний договір (оферта), є змішаним за своєю природою та містить у собі як умови виконання поліграфічних сервісів (послуг) так і умови договору доручення на розміщення замовлення на виготовлення поліграфічної продукції за заявкою Замовника та укладається відповідно до положень Цивільного законодавства України.

3. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

3.1. Замовлення оформлюється виключно авторизованими Замовниками у вигляді електронної заявки за допомогою електронних сервісів онлайн-платформи «АРТ-ПРЕС» за веб-адресою https://art-press.com.ua/. У разі виникнення будь-яких питань щодо оформлення електронної заявки, Замовник може скористатись допомогою Менеджера Сайту «АРТ-ПРЕС».

3.2. При виконанні Замовлення та формуванні заявок на Сайті Замовникові необхідно пройти авторизацію і зареєструвати електронний кабінет Замовника для чого надати наступну реєстраційну інформацію:

3.2.1. Найменування юридичної особи Замовника /або/ прізвище, ім’я та по-батькові фізичної особи Замовника, а також дані про уповноваженого представника (фактичного одержувача) у разі отримання готової продукції представником;

3.2.2. Дані про податковий статус Замовника (є платником ПДВ/не є платником ПДВ);

3.2.3. Спосіб доставки;

3.2.4. Адреса, на яку необхідно доставити Замовлення;

3.2.5. Адреса електронної пошти для листування щодо умов Замовлення;

3.2.6. Найменування, кількість, характеристики продукції, дизайн-макет («загрузить макет» або обрати «замовити дизайн виконавцю»)

3.3. У разі якщо здійснення Замовлення та оформлення електронної заявки здійснюється за допомогою Менеджера Сайту онлайн-платформи (п. 3.1. цього Договору) Замовник зобов’язується пройти авторизацію надавши в електронному листуванні з Менеджером Сайту повну інформацію, зазначену в п. 3.2. цього Договору, а також підтвердивши оформлену заявку через посилання у електронному листуванні, яке надсилається Виконавцем.

3.4. Загальна вартість обраної Замовником продукції відповідно до сформованої електронної заявки вказується на сторінці оформлення Замовлення в електронному кабінеті на Сайті онлайн-платформи «АРТ-ПРЕС».

3.5. Якщо Виконавцю необхідна додаткова інформація щодо поліграфічних сервісів, він має право запитати її у Замовника в формі зворотнього зв’язку в електронному кабінеті або за допомогою електронної адреси Замовника, яка була зазначена Замовником при реєстрації електронного кабінету Замовника. У разі ненадання Замовником такої запитуваної інформації, строк виконання відкладається та Виконавець не несе відповідальності за порушення термінів виконання Замовлення.

3.6. Прийняття Замовником умов цього Договору здійснюється за допомогою внесення ним відповідних даних в реєстраційну форму на сайті онлайн-платформи «АРТ-ПРЕС» або під час формування заявки при оформленні Замовлення через Менеджера Сайту та підтверджується натисканням у вікні «погоджуюсь із умовами». У разі оформлення Замовлення через Менеджера Сайту дані про Замовника підлягають реєстрації в базі даних Виконавця.

3.7. Виконавець не несе відповідальності за зміст та достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

3.8. Замовлення приймається до виконання тільки після сплати його вартості у порядку вказаному у п. 5.8. цього Договору. У випадку, якщо термін оплати зсувається, термін виконання Замовлення переноситься та виконання поліграфічних сервісів може бути відкладено на строк до 20 робочих днів після надходження повної суми оплати.

4. МАКЕТ

4.1. Макет надається Замовником з дотриманням умов, зазначених в розділі «Требования к макетам» (https://art-press.com.ua/help/products/) на Сайті «АРТ-ПРЕС». При невиконанні Замовником умов, передбачених цими вимогами в т.ч. при наданні свого варіанту макета Замовником такий макет не приймається до виконання.

4.2. Замовник може замовити розробку оригіналу-макета Виконавцем. Умови розробки дизайну Виконавцем оригіналу-макета зазначені у розділі «Разработка дизайна» (https://art-press.com.ua/help/design/) на Сайті «АРТ-ПРЕС». Вартість розробки Виконавцем оригіналу-макета встановлюється додатково згідно обсягів виконаних робіт під час розробки дизайну та підлягає сплаті у повному обсязі Замовником, до початку виконання друку. У разі якщо Замовник обрав розробку оригіналу-макета Виконавцем, Виконавець здійснює розробку за технічним завданням Замовника протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин - надає перший варіант такого макета Замовникові, а Замовник зобов’язується затвердити такий макет у максимально стиснуті терміни, але не більше ніж протягом 5 (п’яти) робочих днів від дня отримання макета, шляхом надсилання відповідного листа на електронну адресу Менеджера Сайту. У разі невиконання цих вимог Замовником, термін виконання Замовлення переноситься на відповідну кількість днів, та це не вважається порушенням з боку Виконавця.

4.3. У разі замовлення макету у Виконавця, кінцевий варіант електронної версії макет Замовник затверджує в супровідному листі на електронну адресу Виконавця, зазначивши «Затверджую до друку»/«Утверждаю в печать».

4.4. Вносити будь-які зміни в замовлення (тираж, термін, матеріал) можна виключно до запуску продукції до друку та його оплати.

4.5. Про запуск до друку Виконавець повідомляє Замовника за допомогою повідомлення на електронну адресу Замовника, зазначену при реєстрації електронного кабінету Замовника. У повідомленні Виконавець зазначає також дату готовності Замовлення.

4.6. Виконавець гарантує, що всі авторські права на розроблений Виконавцем дизайн-макет передаються Замовнику після виконання Замовлення без жодних додаткових угод.

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ВИКОНАВЦЯ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

5.1. Ціна на кожну позицію продукції, що виготовляється або поліпшується за допомогою поліграфічних сервісів вказана на Cайті онлайн-платформи «АРТ-ПРЕС». У разі терміновості виконання замовлення – ціна може бути збільшена Виконавцем.

5.2. Після сплати ціна не змінюється, а рахунок діє 3 (три) робочих дня. Виконавець не несе відповідальності при зміні цін на будь-яку позицію продукції на Cайті онлайн-платформи «АРТ-ПРЕС» до моменту сплати Замовником, у випадку якщо це викликано зміною вартості обраних матеріалів чи ресурсів, а також у разі, якщо технологічний процес передбачає більш тривалий термін виготовлення Виконавець має право в односторонньому порядку змінити терміни виконання заявки Замовника, та така зміна не вважається порушенням строків з боку Виконавця. 5.3.Зміна Виконавцем ціни на оформлене та сплачене своєчасно Замовлення не допускається.

5.3.Зміна Виконавцем ціни на оформлене та сплачене своєчасно Замовлення не допускається.

5.4. Вартість послуг (професійна перевірка макета, розробка дизайн-макета) в процесі роботи над Замовленням за погодженням із Замовником може змінитися від початкової, якщо потрібна додаткова переробка макета та підлягає оплаті Замовником у повному обсязі згідно умов, що зазначені у розділі: «Разработка дизайна» (https://art-press.com.ua/help/design/) на Сайті «АРТ-ПРЕС».

5.5.Сукупна вартість поліграфічних сервісів згідно даного Договору становить суму обраних Замовником і відображених у електронній заявці позицій продукції і послуг та зазначається у заявці та виставлених Виконавцем для сплати Замовником рахунках.

5.6.Вартість продукції, що виготовляється або поліпшується за допомогою поліграфічних сервісів (поліграфічних послуг) за даним Договором, оплачується в повному обсязі Замовником до початку виконання поліграфічних робіт (надання послуг) Виконавцем. При несплаті Замовником повної вартості – Замовлення до виконання не приймається.

5.7.Зобов'язання Замовника з оплати замовлення вважаються виконаними належним чином з моменту надходження коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, в строки, обумовлені у виставленому рахунку.

5.8.Розрахунок Замовника з Виконавцем проводиться у безготівковій формі, із обов’язковим зазначенням номеру підтвердженого Виконавцем замовлення у платіжному документі, шляхом здійснення 100% передплати вартості Замовлення на розрахунковий рахунок Виконавця протягом 3 (трьох) днів з моменту виставлення рахунку.

6. ЯКІСТЬ НАДАНИХ ПОСЛУГ

6.1. Якість поліграфічних робіт (послуг) повинна відповідати узгодженим Сторонами умовам. Затвердження відбувається шляхом передачі заявки Замовника в роботу Виконавцю та повної сплати за поліграфічні сервіси Замовником.

6.2. Після виконання поліграфічних сервісів, у випадку наявності в Замовника претензій стосовно якості використаних матеріалів або виявлення невідповідності макету, Замовник протягом трьох календарних днів з моменту отримання продукції повідомляє про це Виконавця в письмовій формі (електронною поштою) з описом суті претензій, та доказами таких порушень. Якщо претензії в зазначений строк пред'явлені не були, або якщо вони не доведені Замовником продукція вважається належною за якістю та в подальшому будь які претензії до Виконавця не мають юридичної сили.

6.3. Одночасно із пред’явленням претензії за якістю, Замовник повертає продукцію, стосовно якої висловлює претензії, Виконавцю для того, щоб той зміг зробити висновок щодо претензії.

6.4. При виявленні у зазначений в п.6.2 строк неякісної продукції (у разі підтвердження наявності дефектів уповноваженою особою компанії – перевізника, оформленим у формі Акту розкриття) Замовник так само має право звернутися до Виконавця із вимогою про:

а) заміну неякісної продукції на якісну;

б) відшкодування вартості неякісної продукції.

При цьому недоотримана вигода, а також прямий дійсний збиток понад вартість неякісної продукції Виконавцем – Замовникові не компенсуються.

6.5. Претензії до продукції з належною якістю, але який не підійшов Замовнику за товщиною, жорсткістю, відтінком кольору Виконавцем не приймаються. Розміри готового виробу можуть відрізнятись від заявленого на ±1 мм.

7. ДОСТАВКА ТА ПЕРЕДАЧА ПРОДУКЦІЇ

7.1. Замовник самостійно обирає спосіб доставки Замовлення із встановленого переліку способів доставки на сайті онлайн-платформи «АРТ-ПРЕС», розділ «Доставка», при оформленні Замовлення на виконання поліграфічних сервісів, та обраний спосіб відображається в електронній Заявці при її формуванні.

7.2. Якщо Замовлення оформлене з умовою про особисте отримання продукції Замовником «самовивіз», Виконавець вважається таким, що виконав своє зобов’язання за цим Договором з моменту відправлення повідомлення Замовнику про готовність та можливість особистого отримання продукції за адресою місцезнаходження Виконавця: місто Дніпро, Лоцманський узвіз, будинок 10а, корпус 1.

7.2.1. Повідомлення надсилається в електронний кабінет Замовника в функціональній системі Сайту або на електронну адресу Замовника, зазначену при реєстрації електронного кабінету Замовника, і дублюється на позначений у формі реєстрації телефон.

7.2.2. Для отримання готової продукції представник замовника має пред’явити номер замовлення, а у разі якщо вартість замовлення перевищує 10 000,00 грн (десять тисяч гривень 00 коп), представник Замовника має надати довіреність на підтвердження своїх повноважень (типова форма довіреності може бути сформована Замовником за допомогою Менеджера Сайту на стадії формування Заявки).

7.3. У випадку, якщо протягом 30 (тридцяти) робочих днів Замовник не прибуде за вказаною в п.7.2. адресою для отримання Замовлення та не надішле електронного повідомлення про зміну способу доставки Замовлення Виконавцю в електронному кабінеті Замовника в функціональній системі Сайту або на електронну адресу Виконавця, Виконавець вважається таким, що виконав своє зобов’язання за цим Договором, і продукція підлягає знищенню.

7.4. Якщо Замовлення оформлене з умовою про доставку засобом поштового зв’язку «Нова Пошта», Виконавець вважається таким, що виконав своє зобов’язання за цим Договором з моменту реєстрації відправлення Замовлення співробітником поштового відділення «Нової Пошти» в адресу позначену Замовником при оформлені заявки. Документом, який підтверджує виконання зобов’язання Виконавцем за цим Договором у випадку використання засобів поштового зв’язку «Нова Пошта» є поштова накладна про відправлення.

7.5. Продукція перед відправкою надійно упаковується, відповідність упаковки перевіряється, й всі ризики випадкового пошкодження, знищення в цей момент переходять до Замовника, й у разі пошкодження, втрати, знищення замовлення під час доставки відправлення «Нова Пошта» – відповідальність Виконавець не несе.

8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

8.1. Виконавець зобов’язується:

8.1.1. Виконати поліграфічні роботи (послуги) для Замовника, результатом яких буде поліграфічна продукція.

8.1.2. У разі відмови Замовника від Замовлення до початку друку, або у порядку, передбаченому п. 6.4. цього Договору - повернути останньому отримані кошти за вирахуванням банківських комісій.

8.1.3. При виконанні своїх обов’язків керуватися чинним законодавством України і даним Договором;

8.1.4. Виконавець не має права надалі використовувати отримані ним в рамках даного Договору об’єкти права інтелектуальної власності з комерційною метою, або для промислового виробництва, або з будь-якою іншою метою або будь-яким способом, без попередньої письмової згоди Замовника, за винятком права використовувати їх з демонстраційними цілями у своєму портфоліо/на своєму Сайті в обсязі, виправданому такою метою.

8.2. Виконавець має право:

8.2.1. У разі порушення Замовником порядку відмови від Договору, визначеного п. 6.4 Договору — не повертати кошти, отримані від Замовника і звернути їх у власний дохід.

8.2.2. У разі несвоєчасної або неповної оплати Замовником послуг Виконавець має право призупинити їх надання до оплати простроченої суми, перенести строки виконання на відповідну кількість днів прострочення, або розірвати даний Договір в односторонньому порядку.

8.2.3. Відмовитися від поліграфічних робіт за цим Договором у випадку невідповідності макета, направленого Замовником, умовам цього Договору та технічним вимогам до друку продукції, що позначені в розділі «Требования к макетам» на Сайті.

8.2.4. Відмовитися від виконання поліграфічних робіт у випадку наявності в матеріалах завантаженого макета(-ів) Замовника законодавчо забороненої на території України символіки, або інформації чи зображень що суперечать визнаним моральним і етичним нормам.

8.2.5. Виконавець залишає за собою право, у разі існуючої необхідності, в процесі виконання Замовлення (поліграфічних послуг) користуватися послугами третіх осіб, в частині виготовлення окремих видів Замовлень.

8.3. Замовник зобов’язується:

8.3.1. Своєчасно та в повному обсязі сплатити всі належні платежі за цим Договором на користь Виконавця, та не порушувати умов Договору, й чітко слідкувати інструкціям Виконавця при оформленні Замовлення.

8.4. Замовник має право:

8.4.1. Відмовитися від Замовлення та анулювати заявку на поліграфічні сервіси протягом 1 (одного) робочого дня від дати подачі заявки та за умови, коли Виконавець не почав виконання друку, виключно шляхом надсилання на електронну пошту Виконавця відповідної заяви про відмову від Замовлення. В такому випадку Замовникові повертаються кошти, сплачені за поточне Замовлення, від виконання якого він відмовився, за виключенням випадків обумовлених умовами договору.

8.4.2. В будь-яких інших випадках одностороння відмова Замовника від Замовлення не допускається.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. За недотримання умов даного Договору сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

9.2. Виконавець не несе відповідальності за невиконання своїх обов’язків за даним Договором в разі несвоєчасної оплати Замовником послуг.

9.3. Виконавець не несе відповідальності за неналежне надання послуг в випадку, якщо Замовник не виконав вимог п. 5.8. цього Договору.

10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором, якщо вони є наслідком непереборної сили (пожежі, повені, землетрусу, стихійного лиха, військових дій і інших обставин непереборної сили), і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання Договору, то виконання продовжується на строк, протягом якого діяли ці обставини.

10.2. Якщо форс-мажорні обставини будуть продовжуватися більше трьох місяців, то кожна зі Сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за Договором, і в цьому випадку Договір вважається припиненим у випадку досягнення Сторонами згоди про правові наслідки згідно умов даного Договору.

10.3. Сторона, яка не може виконати зобов’язання за Договором, повинна письмово не пізніше п’яти робочих днів повідомити іншу Сторону про настання форс-мажору, припинення виконання своїх зобов’язань із проектом врегулювання взаємних зобов’язань.

10.4. Наявність форс-мажорних обставин має бути підтверджена необхідними документами Торгово-промислової палати або іншого уповноваженого органу України.

10.5. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання чи припинення форс-мажорних обставин позбавляє Сторону права на них посилатися.

11. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

11.1. Уся інформація, що стосується укладення і виконання цього Договору, є конфіденційною. Не вважається конфіденційною інформація, яку Сторони офіційно оприлюднюють згідно з чинним законодавством.

11.2. Протягом строку дії Договору, а також після його припинення Сторони не повинні надавати третім особам або розголошувати іншим способом конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору.

11.3. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством, а також зобов’язується відшкодувати завдані цим збитки.

12. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

12.1. Всі розбіжності та спори, пов’язані з виконанням умов даного Договору вирішуються сторонами шляхом переговорів.

12.2. У разі якщо Сторони в результаті переговорів не змогли дійти взаємної згоди, а також у разі якщо одна з Сторін ухиляється від проведення переговорів, спір передається на розгляд суду в порядку, встановленому законодавством України.

13. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

13.1. Договір набуває чинності з моменту здійснення Замовлення на сайті та діє до остаточного виконання сторонами своїх зобов’язань.

13.2. Договір може бути розірваний до моменту закінчення його дії за згодою сторін, у випадку, передбаченому в п. 8.4.1 даного Договору та інших випадках, передбачених законодавством України.

14. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

14.1. Виконавець самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови даного Договору та додатків до нього, які є його невід’ємними частинами. Виконавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього публічного Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором, є дійсною.

14.2. При виконанні даного Договору сторони керуються умовами Договору та чинним законодавством України.

14.3. Замовлення, розміщене на Сайті або зроблене за допомогою Менеджера Сайту, означає, що Замовник згоден з усіма умовами цього Договору.

14.5. Власним акцептуванням Договору Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі, використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі отримання інформації про замовлення та обробки інформації про нього, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції або будь-якої іншої інформації про діяльність сайту https://art-press.com.ua/.

14.6. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

АРТ-ПРЕСС on Facebook АРТ-ПРЕСС on Instagram АРТ-ПРЕСС on Telegram